Dažniausiai užduodami klausimai

Sukurta 2020.03.19 / Atnaujinta 2021.02.25 08:29


KARANTINAS LIETUVOJE GALIOJA IKI KOVO 31 D.
SVARBIAUSIA INFORMACIJA: KORONASTOP.LT

 

 • Kokie apribojimai galioja Lietuvoje karantino metu?
  Karantinas Lietuvoje galioja iki kovo 31 d. 24:00 val.

  Aktualiausią informaciją apie karantino sąlygas galite rasti Koronastop.lt

  Dažniausiai užduodami klausimai apie judėjimą šalies viduje ir vykimą į užsienį.

  Situacija Lietuvoje ir pasaulyje reikalauja bendrų visų gyventojų pastangų ir susitelkimo, stengiantis suvaldyti COVID-19 plitimą, todėl visus raginame susilaikyti nuo nebūtinų kelionių tiek į užsienio valstybes, tiek į Lietuvą.

  Informaciją apie apribojimus užsienio valstybėse galite rasti Keliauk.urm.lt.

 • Kaip Lietuvos piliečiams parvykti į Lietuvą?
  Grįžtant ar atvykstant į Lietuvą oro, jūrų ar sausumos transportu privaloma užsiregistruoti ir pateikti savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad prieš pradedant kelionę bet kuriuo transportu, asmuo turi užpildyti anketą ir gauti registracijos patvirtinimą - QR kodą, kurį privalo pateikti įlaipinimo metu.

  Visiems asmenims, atvykstantiems iš užsienio šalių, taip pat privaloma laikytis nustatytų izoliacijos sąlygų

  Aktualią Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją keliaujantiems rasite čia

  Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Vilniaus oro uosto rasite čia. Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Kauno oro uosto rasite čia. Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Palangos oro uosto rasite čia.

  Informaciją apie valstybinės sienos kirtimą automobiliu rasite čia.
  Informaciją apie keltus rasite čia.

 • Ką reikia žinoti grįžtant į Lietuvą iš šalies, paveiktos COVID-19 mutacijų?
  NVSC pateikiami reikalavimai grįžusiems iš Jungtinės Karalystės, Airijos, Danijos ir kitų šalių, kuriose nustatytas naujų viruso mutacijų plitimas.

  Visiems, atvykstantiems ar grįžtantiems į Lietuvą iš šalių, kuriose nustatytas naujų viruso mutacijų plitimas, galioja papildomi apribojimai:

  - visi grįžtantieji ar atvykstantieji į Lietuvą iš šių šalių privalo turėti neigiamą COVID-19 tyrimo, atlikto ne seniau nei prieš 48 val., rezultatą, arba per 24 val. nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimo atlikimui Lietuvoje(išskyrus išskyrus tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstančius asmenis, ekipažų ir įgulų narius);

  - nepaisant atlikto tyrimo, visiems grįžtantiems ar atvykstantiems į Lietuvą privaloma 10 dienų izoliacija (taikomos išimtys);

  Norint atlikti tyrimą Lietuvoje, per 24 val. nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvą reikia kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai nustatyti atlikimui.

  Visiems, atvykstantiems į Lietuvą žemės ar oro transportu, galioja sugriežtinti karantino apribojimai.

  Svarbu! Grįžtant ar atvykstant į Lietuvą oro, jūrų ar sausumos transportu privaloma užsiregistruoti ir pateikti savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad prieš pradedant kelionę bet kuriuo transportu, asmuo turi užpildyti anketą ir gauti registracijos patvirtinimą - QR kodą, kurį privalo pateikti įlaipinimo metu.

  Visiems asmenims, atvykstantiems iš paveiktų šalių, taip pat privaloma laikytis nustatytų izoliacijos sąlygų

  Aktualią Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją keliaujantiems rasite čia

  Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Vilniaus oro uosto rasite čia. Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Kauno oro uosto rasite čia. Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Palangos oro uosto rasite čia.

  Informaciją apie valstybinės sienos kirtimą automobiliu rasite čia.
  Informaciją apie keltus rasite čia.

 • Ar galima išvykti iš Lietuvos į užsienio valstybes?
  Kelionės rekomendaciją konkrečiai valstybei galite pasitikrinti https://keliauk.urm.lt puslapyje.

  Užsieniečiai ar Lietuvos piliečiai, grįžę iš užsienio šalių ir kuriems yra privaloma 10 dienų izoliacija, tačiau norintys išvykti iš Lietuvos anksčiau, ne mažiau nei likus 24 valandoms iki išvykimo privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) apie planuojamą išvykimo datą ir laiką.

  Atkreipiame dėmesį, kad sergamumo situacija gali pasikeisti labai greitai ir tai gali lemti būtinų apribojimų tiek užsienio valstybėse, tiek Lietuvoje atnaujinimą. Lietuvos piliečiai, planuojantys keliones į užsienį, ypač už Europos ribų, raginami itin atsakingai įvertinti galimus kelionės trikdžius ir pasidomėti užsienio valstybėse vis dar taikomais reikalavimais atvykusiems izoliuotis ir pan.

  Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją bei tiesioginius ministerijos pranešimus esant krizinei situacijai užsienio šalyje - iOS: https://goo.gl/dOxeli, Android: https://goo.gl/rPwrfx.

  Birželio 15 d. pradėjo veikti svetainė Re-open EU, padėsianti ES piliečiams greitai rasti informaciją apie juos dominančią ES šalį, COVID-19 situaciją, visuomenės saugumą ir sveikatos protokolus bei informaciją apie poilsio paslaugas ir maitinimo įstaigas ES šalyse.

 • Ar užsienio piliečiai gali atvykti į Lietuvą?
  Paskelbus nacionalinį karantiną, užsienio piliečių atvykimas apribotas, į Lietuvą užsienio piliečiai gali atvykti tik jeigu atitinka Nutarime nurodytus atvejus.

  Grįžtant ar atvykstant į Lietuvą oro, jūrų ar sausumos transportu privaloma užsiregistruoti ir pateikti savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad prieš pradedant kelionę bet kuriuo transportu, asmuo turi užpildyti anketą ir gauti registracijos patvirtinimą - QR kodą, kurį privalo pateikti įlaipinimo metu.

  Visiems, iš užsienio valstybės atvykusiems asmenims privaloma turėti COVID-19 (koronaviruso) nustatymo tyrimo rezultatą, atliktą 48 val. iki atvykimo, arba atlikti tyrimą atvykus į Lietuvą. Taip pat privaloma 10 dienų izoliacija, su galimybe susitrumpinti izoliaciją, savo lėšomis 7 dieną, atlikus koronaviruso nustatymo tyrimą.


  Šiuo metu galiojančiu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu, visiems užsieniečiams, atvykstantiems iš trečiųjų šalių (nepriklausančių Europos ekonominės erdvės valstybėms, Šveicarijai ir Jungtinei Karalystei), privaloma atlikti koronaviruso (COVID-19) nustatymo testą (arba turėti neigiamą testo atsakymą atlikus testą ne anksčiau nei 48 val. iki atvykimo į Lietuvą) arba laikytis 10 dienų izoliavimosi . Išimtis ir daugiau informacijos galite rasti čia.

  Į šalį leidžiama atvykti užsieniečiams:

  - Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims. Izoliacija atvykus iš šių valstybių nėra privaloma, jeigu valstybė per paskutines 14 dienų nebuvo įtraukta į paveiktų šalių sąrašą. Paveiktų valstybių sąrašas nuolat atnaujinamas čia;
  - užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai);
  - užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;
  - užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, įtrauktose į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą;
  - asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;
  - NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  - ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;
  - sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
  - aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;
  - menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;
  - žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
  - kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;
  - tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims, grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę arba dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas, arba, kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;
  - užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;
  - užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas investicijas Lietuvos Respublikoje;
  - užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;
  - užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti artimųjų (sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuvėse;
  - užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu.

 • Ar grįžęs iš užsienio turėsiu izoliuotis?
  Visiems iš užsienio atvykusiems asmenims privaloma laikytis nustatytų izoliacijos sąlygų

  Visiems, iš užsienio valstybės atvykusiems asmenims privaloma turėti COVID-19 (koronaviruso) nustatymo tyrimo rezultatą, atliktą 48 val. iki atvykimo, arba atlikti tyrimą atvykus į Lietuvą. Taip pat privaloma 10 dienų izoliacija, su galimybe susitrumpinti izoliaciją, savo lėšomis 7 dieną, atlikus koronaviruso nustatymo tyrimą.

  Užsieniečiai ar Lietuvos piliečiai, grįžę iš užsienio (šalių sąrašas) ir kuriems yra privaloma 10 dienų izoliacija, tačiau norintys išvykti iš Lietuvos anksčiau, ne mažiau nei likus 24 valandoms iki išvykimo privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) apie planuojamą išvykimo datą ir laiką.

  Klausimais, susijusiais su izoliacijos tvarka pasibaigus karantinui, maloniai prašome kreiptis:

  „Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 20:00 val. kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963).

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 5 264 9676)darbo dienomis konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.) Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

 • Kur rasti daugiau informacijos?
  Daugiau informacijos dėl COVID-19, karantino režimo ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

  Dažniausi piliečių užduodami klausimai koronastop.lt.

  „Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 23:00 kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963).

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 5 264 9676) darbo dienomis konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.) Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

  Lietuvos Policijos paruoštą informaciją apie daugiausiai užduodamus klausimus dėl kelionių apribojimų šalies viduje galite rasti čia. Klausimais dėl mobilumo šalies viduje galite kreiptis policijos informacijos telefonu 8 700 60 000 (konsultacijos teikiamos darbo dienomis 7:00 – 20:00, savaitgaliais ir švenčių dienomis 8:00 – 17:00)