Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Tunise Įkelta2018.02.20

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Tunise. Europos Komisija numato išsiųsti 28 ilgalaikius ir 28 trumpalaikius stebėtojus.

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.02.06

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką/stažuotę. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Nyderlanduose bei Hagoje esančių Tarptautinių organizacijų veikla, dvišaliais santykiais bei prisidėsite prie ambasados konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo.

Seminaras ES rinkimų stebėjimo misijų teisės analitikams Įkelta2018.01.09

2018 m.  sausio 30 – vasario 2 d. Briuselyje rengiamas seminaras ES rinkimų stebėjimo misijų teisės analitikams.

Prašymus galima teikti iki 2018 m. sausio 10 d. 24 val. Briuselio laiku tiesiogiai seminaro organizatoriams (ES rinkimų stebėjimo ir paramos demokratijai projektas EODS) adresu www.eods.eu/application.

Daugiau informacijos: http://www.eods.eu/posts/seminar-for-legal-analyst-la-in-eu-eoms.

Pridedama: skelbimas apie seminarą ir numatomas tolimesnių EODS mokymų grafikas.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.01.05

Pareigybės pavadinimas: Finansų departamento Europos Sąjungos programos finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis. Finansų departamento (toliau – departamentas) Europos Sąjungos programų finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių (toliau – diplomatinės atstovybės) darbuotojų, išlaikomų iš Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ lėšų, darbo užmokesčiui skaičiuoti ir apskaityti, sisteminti, apibendrinti visas operacijas ir atvaizduoti jas buhalterinėje apskaitoje, teisės aktų, pagal priskirtas funkcijas, projektams rengti, nagrinėti, išvadoms bei pasiūlymams teikti.

ESBO rinkimų stebėjimo misija Rusijoje Įkelta2018.01.05

Skelbiama keturių ilgalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO)

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.10.25

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2017.09.11

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia Lietuvos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką. Jos metu suteikiama galimybė pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje, gilinti žinias apie Europos Sąjungos  bendros užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinti su Lietuvos atstovavimo šioje organizacijoje specifika, įgyti daugiašalės diplomatijos patirties bei pasisemti papildomos informacijos universitetinių studijų baigiamiesiems darbams.

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata