Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Vėliausi skelbimai »
Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti pareigų URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.02.19

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti pareigų LR užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį.

Užsienio reikalų ministerija skelbia atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Įkelta2018.02.19

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamente.

Atranka iš delegavimo rezervo į ESBO rinkimų stebėjimo misiją Rusijoje Įkelta2018.02.15

Skelbiama trijų trumpalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų kovo 18 d. vyksiančių Rusijos Federacijos Prezidento rinkimų stebėjimo misiją. Misijos trukmė – nuo kovo 13 d. iki kovo 21 d.

Tarptautinių taikos operacijų centro ZIF Berlyne mokymo kursai Įkelta2018.02.14

Tarptautinių taikos operacijų centras ZIF Berlyne praneša apie atranką į ilgalaikių rinkimų stebėtojų mokymo kursą anglų kalba, vyksiantį Berlyne 2018-04-29 – 2018-05-04. Dokumentai priimami iki 2018-02-16.

Daugiau informacijos:  http://www.zif-berlin.org/en/training/zif-training-courses/election-observation-courses/long-term-election-observation.html.

Informacija apie kitus Tarptautinių taikos operacijų centro ZIF mokymo kursus: http://www.zif-berlin.org/en/training/training-calendar.html.

Pastaba. Dalyvavimo mokymo kursuose išlaidas apmoka patys dalyviai. Dokumentai pateikiami internetu, prisijungus prie ZIF duomenų bazės: http://www.zif-berlin.org/en/login.html.

Apie pateiktus dokumentus taip pat prašome informuoti el. paštu adresu [email protected].

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje Įkelta2018.02.13

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje  (A lygis, 13 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti teisės aktų projektų rengime, teikti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, teikti išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat spręsti teisinius klausimus, susijusius su Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) administracine ir ūkine veikla.

Skelbiama atranka į vyresniojo specialiojo kurjerio, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2018.02.13

Specialiojo kurjerio pareigybė reikalinga įteikti traukiniuose supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus  Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal geležinkelio transportu tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Užsienio reikalų ministerija siūlo atlikti praktiką Kultūrinės diplomatijos skyriuje Įkelta2018.02.05

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei). Studentas (-ė) turi būti baigęs (-usi) ne mažiau kaip du bakalauro studijų programos kursus.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.02.02

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Visuomenės informavimo skyriuje  (A lygis, 12 kategorija).

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti URM Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.01.31

Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė reikalinga departamento kompetencijai priklausančių tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su tarptautinių sutarčių sudarymu, įsigaliojimu ir vykdymu, projektams rengti, pastaboms ir pasiūlymams dėl kitų Užsienio reikalų ministerijos padalinių ir kitų ministerijų bei Vyriausybės įstaigų rengiamų tarptautinių sutarčių ir tarpžinybinių susitarimų teikti, kaupti ir tvarkyti informaciją apie Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei diplomatinių santykių užmezgimą.

Skelbimas apie viešąjį aukcioną Įkelta2018.01.29

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione. Parduodamo turto sąrašą galite rasti čia.

Aukciono taisyklės.

 

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Paragvajuje Įkelta2018.01.29

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Paragvajuje. Europos Komisija numato išsiųsti 24 ilgalaikius ir 34 trumpalaikius stebėtojus.

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos specialiąją stebėjimo misiją Ukrainoje Įkelta2018.01.29

Skelbiama vieno eksperto atranka iš delegavimo rezervo į politikos analitiko pareigybę Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Specialiojoje stebėjimo misijoje Ukrainoje (toliau – SMM Ukraine).

Atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos 2018-01-29 išvadą, iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų galės būti padengtos Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme numatytos išlaidos, susijusios su vieno Lietuvos eksperto delegavimu į SMM Ukraine.

Lietuvos Respublikos URM skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.01.24

Pareigybės pavadinimas: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams Įkelta2018.01.22

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-91.

Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal šias Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V- 19 patvirtintas prioritetines temas:

  1. Parama valstybės užsienio politikai.

  2. Europos Sąjungos iššūkiai ir ateitis – viešosios diskusijos Lietuvoje skatinimas.

  3. „Globali Lietuva“ – lietuvių diasporos telkimas ir įtraukimas į Lietuvos gyvenimą.

  4. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis: valstybingumo ir pilietiškumo stiprinimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 23 d. (imtinai). Nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena.

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią yra teikiamas projektas. Tais pačiais kalendoriniais metais tai pačiai organizacijai finansavimas gali būti skiriamas daugiau nei vienam projektui tik tuo atveju, jei projektai yra parengti pagal skirtingas prioritetines temas.

Projektus vertins Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas egzempliorius (word ir pdf) formatu turi būti pateiktas elektroniniu paštu [email protected] ir vienas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Primename, kad prie užpildytos paraiškos pridedami šie dokumentai:

                 1. patvirtintos šių dokumentų kopijos:

                 1.1. organizacijos įstatų.

                 1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai.

                  2. Apie organizaciją Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (gali būti pateikiamas  elektroninis sertifikuotas išrašas – prieigos raktas (kodas) ESI).

                 3. Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

                 Kartu su paraiška gali būti pateikiamos juridinių ir fizinių asmenų rekomendacijos.

Maksimali Užsienio reikalų ministerijos finansuojama projekto dalis –  10 000 Eur. Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 60% numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Kartu norėtume atkreipti dėmesį, kad 2017 m. sulaukta 63 paraiškų.  Pareiškėjai tikėjosi, kad URM visų projektų finansavimui  skirs 390 133,76 Eur. Finansavimas skirtas 15 projektų, kuriems buvo skirtas 40 796 Eur finansavimas. 2018 m. projektų įgyvendinimui planuojama skirti suma 50 000 Eur.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis tel. 87 065 2996 arba el. paštu [email protected]

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybę Jungtinių Tautų misiją Kosove Įkelta2018.01.11

Skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į vyresniojo policijos patarėjo pareigybę Jungtinių Tautų misijoje Kosove.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata