TATENA

Sukurta 2014.02.04 / Atnaujinta 2018.11.29 08:48
  1. Statute of the International Atomic Energy Agency, 1956
    Tarptautinės Atominės Energijos Agentūros Statutas, 1956
    Įsigaliojo 1993.11.18
  2. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 1979
    Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencija, Vienna 1979
    Įsigaliojo 1994.01.06
    ("V.Ž." - 2003 Nr.36)
    2.1. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimas, 2005
    Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
    Viena, 2005-07-08.
    Įsigaliojo 2016-05-08
    Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008 m. gegužės 20 d. įstatymu Nr. X-1548.
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 39-1476.
  3. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 1963
    Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, 1963
    Įsigaliojo  1992.12.15
    "VŽ" - 1993 Nr.72-1345.
  4. Joint Protocol relating to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the Paris Convention on Third Part Liability in the Field of Nuclear Power, 1988
    Bendras Protokolas dėl Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą ir Paryžiaus konvencijos dėl atsakomybės prieš trečią šalį atominės energijos srityje, 1988
    Įsigaliojo 1993.12.20
    "VŽ" - 1993 Nr.72-1346.
  5. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, Vienna 1986
    Konvencija dėl greito pranešimo apie branduolinę avariją, 1986
    Įsigaliojo 1994.12.17
  6. Branduolinės saugos konvencija
    Convention on nuclear safety
    Viena, 1994-09-20.
    Pasirašyta 1995-03-23.
    Įsigaliojo 1996-10-24.
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1995m. spalio 17 d. nutarimu Nr. I-1063.
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1996 m. Nr. 17-439. Vertimo į lietuvių kalbą nauja redakcija – 2009 m. Nr. 140-6153.
  7. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, Vienna 1986
    Konvencija dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui, 1986
    Įsigaliojo 2000.10.22
    ("VŽ" - 2000 Nr.67)
  8. Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency, 1959
    1959 metų sutartis dėl Tarptautinės atominės energijos agentūros privilegijų ir imunitetų,
    Įsigaliojo 2001.02.28
    ("VŽ" 2001 Nr.4)
  9. Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija
    Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
    Viena, 1997.09.05
    Pasirašyta 1997.09.29
    Įsigaliojo 2004.06.14
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 36