Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ MISIJA JT

Adresas: 708 Third Avenue, Tenth Floor New York, NY 10017 USA

plačiau »

Tel. +1 212 983 9474 
Faksas +1 212 983 9473
El. paštas

Lietuva skatina atsižvelgti į moterų vaidmenį kovojant su radikalizavimu ir smurtiniu ekstremizmu

Sukurta 2016.04.29 / Atnaujinta 2016.05.04 07:20
   Lietuva skatina atsižvelgti į moterų vaidmenį kovojant su radikalizavimu ir smurtiniu ekstremizmu
   Lietuva skatina atsižvelgti į moterų vaidmenį kovojant su radikalizavimu ir smurtiniu ekstremizmu

   Lietuvos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose kartu su tyrimų centru Global Center on Cooperative Security balandžio 29 dieną surengė diskusiją, skirtą aptarti moterų vaidmeniui terorizmo ir smurtinio ekstremizmo prevencijoje (The Roles of Women in Preventing and Responding to Terrorism and Violent Extremisms: Advancing Integrated Approaches).

   Renginio metu pažymėta, kad moterų vaidmuo kovoje prieš smurtinį ekstremizmą ir terorizmą yra vis labiau pripažįstamas. Šiemet vykstanti globalios kovos su terorizmu strategijos peržiūra ir diskusija dėl JT Generalinio Sekretoriaus paskelbto smurtinio ekstremizmo prevencijos veiksmų plano suteikia papildomas galimybes skirti daugiau dėmesio moterų vaidmeniui, platesniame moterų, taikos ir saugumo (JTST rezoliucija 1325) kontekste. Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė pabrėžė, kad būtina užtikrinti pilną JT Saugumo Tarybos ir Generalinės Asamblėjos dokumentų dėl kovos su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu įgyvendinimą, o be moterų, kurios sudaro pusę pasaulio gyventojų, balso to padaryti negalima. Šalia įprastinio dėmesio moterims kaip smurtinio ekstremizmo ir terorizmo aukoms, būtina vis didesnį dėmesį skirti ir aktyviam moterų vaidmeniui smurtinės radikalizacijos ir užsienio teroristų-kovotojų rekrutavimo prevencijos srityse.  

   Renginyje dalyvavusios Indonezijos ir Kenijos nevyriausybinių organizacijų bei Norvegijos Vyriausybės atstovės pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais nacionaliniame ir vietos lygmenyse. Pranešėjos pabrėžė, kad moterys nėra vien tik terorizmo aukos. Jos turi didelį potencialą kovojant su radikalizavimu, užkertant kelią terorizmui bei smurtiniam ekstremizmui, ir gali daryti didelę įtaką šeimose, vietos bendruomenėse, taip pat per pilietinės visuomenės ir nevyriausybinės organizacijas, sąveikoje su teisėtvarkos ir valstybės institucijomis. Kita vertus, pranešėjos akcentavo, jog vis daugiau moterų atsiduria ir kitoje kovos su terorizmu pusėje, pačios prisidėdamos prie teroristų, verbuodamos ir paremdamos teroristus-kovotojus. Norint užkirsti tam kelią, būtina gerai suvokti jų radikalizavimosi priežastis. Kovoje su radikalizavimu didžiausią vaidmenį vaidina švietimas, tiek bendrasis, tiek religinis, bendruomenės jausmo ugdymas, įsisenėjusių problemų ir nuoskaudų šalinimas, skurdo mažinimas, moterų ekonominis, socialinis ir politinis įgalinimas. Renginyje dalyvavo apie 100 dalyvių - JT Sekretoriato darbuotojų, diplomatų, tyrimų centrų ir pilietinės visuomenės atstovų.

   2014-2015 m. Lietuva pirmininkavo JT Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komitetui. Šių metų gegužės-birželio mėnesiais vyks JT Globalios kovos su terorizmu strategijos 10-mečio peržiūra bei diskusija dėl JT Generalinio Sekretoriaus JT Veiksmų plano dėl smurtinio ekstremizmo prevencijos įgyvendinimo, kurių metu bus svarstomas ir lyčių aspektų integravimas, taip pat moterų vaidmuo kovojant su radikalizavimu ir užtikrinant smurtinio ekstremizmo prevenciją.

   Susijusios naujienos Visos naujienos »

   Naujienlaiškio prenumerata