Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose skelbia konkursą į sekretoriaus (-ės) pareigybę

Sukurta 2018.11.14 / Atnaujinta 2018.11.14 21:33

Skelbiama atranka į sekretoriaus (-ės) pareigybę Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje Jungtinėse Tautose Niujorke.

Reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu negu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. padeda Misijos vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja Misijos dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją Misijos interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą;
 12. sudaro ir nuolat pildo Misijos kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie Misijos susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. dalyvauja Misijos vadovo sudaromų komisijų dėl ilgalaikio turto ir atsargų, turto inventorizacijos veikloje.
 16. rengia Misijos vadovo įsakymus Misijos veiklos klausimais;
 17. pildo Misijos darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraštį ir kas mėnesį siunčia į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Finansų departamentą;
 18. surenka, aprašo ir laiku pateikia Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke finansininkui apmokėti Misijos vadovo pavizuotus finansinius dokumentus;
 19. prisideda prie švaros ir tvarkos palaikymo Misijos patalpose;
 20. vykdo kitus Misijos vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius nurodytus reikalavimus, iki 2018 m. gruodžio 1 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba el. paštu  [email protected]; [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata