Kanada

Sukurta 2014.03.12 / Atnaujinta 2020.10.07 08:26

Istorija

Lietuva užsienio politikoje deklaruoja siekį puoselėti Lietuvos ir Europos Sąjungos transatlantinius ryšius, stiprinti bendradarbiavimą su Šiaurės Amerikos valstybėmis, tame tarpe – su Kanada. Nuo pat valstybės sukūrimo 1918 metais Lietuva užmezgė pakankamai tamprius santykius su šiuo regionu.

Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kanados buvo užmegzti 1937 metais. Toronte buvo įkurtas Lietuvos generalinis konsulatas. Pirmuoju garbės konsulu paskirtas kanadietis Geraldas L. P. Grant-Suttie.

 

Dokumento šaltinis: Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Lietuvai praradus nepriklausomybę, Kanada niekada nepripažino Lietuvos aneksijos. Šioje šalyje veikė Lietuvos diplomatinis atstovavimas, lietuviškos radijo programos, buvo leidžiami lietuviški laikraščiai, aktyvia veikla pasižymėjo gausi lietuvių bendruomenė.

Kanados vykdyta sovietinės aneksijos nepripažinimo politika buvo gyvybiškai svarbi kovotojams už nepriklausomybę.

1991 m. rugpjūčio 26 d. Kanada pripažino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, o 1991 m. rugsėjo 2 d. buvo atkurti diplomatiniai santykiai.

Lietuvos ir Kanados santykiai šiandien

Lietuvos ir Kanados santykiuose dominuoja politinių, saugumo interesų veiksnys. Dabartinėje Lietuvos užsienio politikoje akcentuojamas siekis dar labiau stiprinti transatlantinius santykius. Tą padeda užtikrinti aktyvi abiejų šalių narystė NATO. Lietuva siekia užtikrinti patikimo, strateginio Kanados partnerio Europoje rolę.

Kanada pademonstravo, jog yra patikima Lietuvos ir ES valstybių narių saugumo srities partnerė.  Kanados pajėgos dalyvavo NATO ir ES bendros saugumo ir gynybos politikos misijose:  Afganistane, Irake, Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Lietuva dėkinga Kanadai už Kanados dalyvavimą NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse 2014 - 2015 m.  bei už  Kanados finansinę paramą Vilniuje veikiančiam NATO Energetinio saugumo kompetencijos centrui.

Nuo 2014 m. Kanados karinės oro pajėgos ir karinis jūrų laivynas dislokuojami Centrinės ir Rytų Europos bei Baltijos jūros regione. 2017 m. birželio 19 d. Kanados karinis kontingentas buvo dislokuotas Latvijoje bei paskirtas vadovauti NATO Forward Presence kovinei grupei.

Lietuva ir Kanada yra  artimos sąjungininkės ir kitose užsienio  politikos  srityje. Partnerės  glaudžiai bendradarbiauja daugiašaliuose forumuose (JT, ESBO), informuodamos viena kitą apie savo tarptautinius prioritetus. Šiuo metu Lietuva ir Kanada daug dėmesio skiria padėčiai Ukrainoje, saugumo situacijai Rytų ir Centrinės Europos regione bei bendradarbiavimui su kitomis Šiaurės Amerikos šalimis.

Abiejų šalių dvišaliai santykiai atskirose abipusiškai svarbiose srityse yra įtvirtinti tarpvyriausybiniais dvišaliais susitarimais, iš kurių galima būtų pažymėti 1997 m. susitarimą  dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo ir 2005 m. susitarimą dėl socialinės apsaugos.

Europos Sąjungos ir Kanados bendradarbiavime ekonominėje srityje, erdvė plėsti ekonominius santykius nėra išnaudota visa apimtimi, todėl 2016 m. spalio 30 d. tarp Kanados ir ES pasirašytas išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (CETA) panaikinęs 99 proc. muitų tarifų prekyboje tarp abejų rinkų, tapo puikia galimybe Lietuvos verslui suaktyvinti pastangas Kanados rinkoje. 2017 m. rugsėjo 21 d. susitarimas buvo pradėtas taikyti laikinai, o 2018 m. balandžio 24 d. Lietuvos Seimas ratifikavo šią sutartį.

Lietuvos ambasadoriai Kanadoje

1995–1999 m. pirmasis Lietuvos ambasadorius Kanadai po nepriklausomybės atkūrimo buvo prof. Alfonsas Eidintas (iki 1997 m. rezidavo Vašingtone).

1995-1997 m. laikinasis reikalų patikėtinis Jonas Paslauskas.

1999-2002 m. ambasadorius Rimantas Šidlauskas.

2002-2008 m. ambasadorė Sigutė Jakštonytė.

2008 - 2012 m. ambasadorė Gintė Damušytė.

2012 – 2016 m. ambasadorius Vytautas Žalys.

2016 – 2017 m. laikinasis reikalų patikėtinis Julijus Rakitskis.

2018 - 2019 m. ambasadorius Darius Pranckevičius

2019 – ambasadorius Darius Skusevičius

Kanados ambasadorius Lietuvoje

Kanados ambasada visoms trims Baltijos valstybėms įsteigta Rygoje ir veikia nuo 1993 m. rugsėjo 4 d. Nuo 1992 m. sausio 15 d. Vilniuje veikia Kanados ambasados biuras.

Kanados ambasadorius Kevinas Rexas skiriamuosius raštus Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei įteikė 2018 m. lapkričio 21 dieną. K. Reksas yra devintasis Kanados ambasadorius Lietuvai, reziduojantis Latvijoje.