Tarptautinė jūrų organizacija

Sukurta 2014.02.03 / Atnaujinta 2021.01.29 12:39
 1. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974)
  Tarptautinė Konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS), Londonas 1974
  Įsigaliojo 1992.03.04

  1.1.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.142(77))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.142(77))
  Priimta 2003-06-05.
  Įsigaliojo 2006-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01386.

  1.2.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.152(78))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.152(78))
  Priimta 2004-05-20.
  Įsigaliojo 2006-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01387.

  1.3.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.153(78))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.153(78))
  Priimta 2004-05-20.
  Įsigaliojo 2006-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01388.

  1.4.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.170(79))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.170(79))
  Priimta 2004-12-09.
  Įsigaliojo 2006-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01389.

  1.5.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.194(80))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.194(80))
  Priimta 2005-05-20.
  Įsigaliojo 2007-01-01 (1 priede išdėstyti pakeitimai); 2009-01-01 (2 priede išdėstyti pakeitimai)
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01443.

  1.6.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.201(81))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.201(81))
  Priimta 2006-05-18.
  Įsigaliojo 2010-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01390.

  1.7.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.202(81))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.202(81))
  Priimta 2006-05-19.
  Įsigaliojo 2008-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01444.

  1.8.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.216(82))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.216(82))
  Priimta 2006-12-08.
  Įsigaliojo 2008-07-01 (1 priede išdėstyti pakeitimai); 2009-01-01 (2 priede išdėstyti pakeitimai); 2010-07-01 (3 priede išdėstyti pakeitimai).
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01391.

  1.9.      1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.239(83))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.239(83))
  Priimta 2007-10-12.
  Įsigaliojo 2009-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01392.

  1.10.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.256(84))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.256(84))
  Priimta 2008-05-16.
  Įsigaliojo 2010-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01393.

  1.11.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.257(84))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.257(84))
  Priimta 2008-05-16.
  Įsigaliojo 2010-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01394.

  1.12.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.269(85))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.269(85))
  Priimta 2008-12-04.
  Įsigaliojo 2010-07-01 (1 priede išdėstyti pakeitimai); 2011-01-01 (2 priede išdėstyti pakeitimai).
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01395.

  1.13.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.282(86))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.282(86))
  Priimta 2009-06-05.
  Įsigaliojo 2011-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01396.

  1.14.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.290(87))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.290(87))
  Priimta 2010-05-21.
  Įsigaliojo 2012-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01397.

  1.15.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.291(87))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.291(87))
  Priimta 2010-05-21.
  Įsigaliojo 2012-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01398.

  1.16.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.308(88))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.308(88))
  Priimta 2010-12-03.
  Įsigaliojo 2012-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01399.

  1.17.    1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.317(89))
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.317(89))
  Priimta 2011-05-20.
  Įsigaliojo 2013-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-01-22, i. k. 2016-01400.

  1.18. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.380 (94))
  Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended (Resolution MSC.380(94))
  Priimta 2014-11-21.
  Įsigaliojo 2016-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-07-29, i.k. 2016-21152.

  1.19. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.325(90)
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.325(90)
  Priimta 2012-05-24.
  Įsigaliojo 2014-01-01.
  Skelbtas TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07489.

  1.20. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. MSC.338(91)
  Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (Resolution No. MSC.338(91)
  Priimta 2012-11-30.
  Įsigaliojo 2014-07-01.
  Skelbtas TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07490.

 2. Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS PROT 1978)
  Protokolas prie Tarptautinės Konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS PROT), Londonas 1978
  Įsigaliojo 1992.03.04

  2.1. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.227(82))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
  Priimta 2006-12-08.
  Įsigaliojo 2008-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21191.

  2.2. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.240(83))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.240(83))
  Priimta 2007-10-12.
  Įsigaliojo 2009-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21193.

  2.3. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.258 (84))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.258(84))
  Priimta 2008-05-16.
  Įsigaliojo 2010-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21195.

  2.4. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.283(86)
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.283(86)
  Priimta 2009-06-05.
  Įsigaliojo 2011-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21198.

  2.5. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.309(88)
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.309(88)
  Priimta 2010-12-03.
  Įsigaliojo 2012-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21199.

 3. 1972 m. Konvencija dėl tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti (su pakeitimais)  (COLREG)
  Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG 1972)
  Londonas, 1972-10-20.
  Įsigaliojo 1991-12-04.
  Prisijungta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 416.
  Skelbta TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07493 (paskelbtas 2003 m. konsoliduotas tekstas).

  3.1. 1972 m. Tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti pakeitimų priėmimas (Rezoliucija Nr. A.1004(25)
  Adoption of Amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (Resolution No. A.1004(25)
  Priimta 2007-11-29.
  Įsigaliojo 2009-12-01.
  Skelbta TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07494.
  3.2. 1972 m. Konvencijos dėl tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti pakeitimai (Rezoliucija Nr. A.1085(28)
  Amendments to the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (Resolution No. A.1085(28)
  Priimta 2013-12-04.
  Įsigaliojo 2016-01-01.
  Skelbta TAR, 2018-05-18, i. k. 2018-08058.

 4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)
  Tarptautinė Konvencija dėl priemonių saugoti okeaną nuo teršimo (MARPOL), Londonas 1973
  Protokolas prie Tarptautinės Konvencijos dėl priemonių saugoti okeaną nuo teršimo, Londonas 1978
  Įsigaliojo 1992.03.04
  4.1. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Peržiūrėtas MARPOL 73/78 I priedas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Revised Annex I of MARPOL 73/78)
  Priimti 2004-10-15.
  Įsigaliojo 2007-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-18, i.k. 2015-07597.
  4.2.1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Peržiūrėtas MARPOL 73/78 II priedas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Revised Annex II of MARPOL 73/78)
  Priimti 2004-10-15
  Įsigaliojo 2007-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-28, i. k.  2015-08235.
  4.3. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Peržiūrėto MARPOL 73/78 I priedo 1 taisyklės pakeitimas, 12A taisyklės papildymas ir atitinkami TTNP liudijimo pakeitimai bei 21 taisyklės pakeitimas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Amendments to regulation 1, addition to regulation 12A, consequential amendments to the IOPP Certificate and amendments to regulation 21 of the revised Annex I of MARPOL 73/78)
  Priimti 2006-03-24.
  Įsigaliojo 2007-08-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-27, i.k. 2015-08100.
  4.4. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (dėl Specialiosios zonos statuso suteikimo Pietų Afrikos pietinės dalies vandenims)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Designation of the Southern South African waters as a Special Area)
  Priimti 2006-10-13.
  Įsigaliojo 2008-03-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-29, i. k. 2015-08295.
  4.5. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Priėmimo įrenginiai už ypatingųjų teritorijų ribų ir nuotekų šalinimas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973  (Reception facilities outside Special Areas and discharge of sewage)
  Priimti 2007-07-13.
  Įsigaliojo 2008-12-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-29, i. k. 2015-08375.
  4.6. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL I priedo papildymas nauju 8 skyriumi ir susiję TTNP liudijimo priedo (B formos) pakeitimai)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Addition of a new chapter 8 to MARPOL Annex I and consequential amendments to the Supplement to the IOPP Certificate, Form B)
  Priimti 2009-07-17.
  Įsigaliojo 2011-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-29, i. k. 2015-08376.
  4.7. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL I priedo 1, 12, 13, 17 ir 38 taisyklių, TTNP liudijimo priedo ir Naftos operacijų registracijos žurnalo I ir II dalių pakeitimai)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Amendments to regulations 1, 12, 13, 17 and 38 of MARPOL Annex I, Supplement to the IOPP Certificate and Oil Record Book Parts I and II)
  Priimti 2009-07-17.
  Įsigaliojo 2011-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-29, i. k. 2015-08378.
  4.8. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL I priedo papildymas nauju 9 skyriumi)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Addition of a new chapter 9 to MARPOL Annex I)
  Priimti 2010-03-26.
  Įsigaliojo 2011-08-01.
  Skelbti TAR, 2015-05-29, i. k. 2015-08380.
  4.9. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Pataisytas MARPOL 73/78 III priedas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Revised Annex III of MARPOL 73/78)
  Priimti 2006-10-13.
  Įsigaliojo 2010-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-01, i. k. 2015-08570.
  4.10. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Pataisytas MARPOL III priedas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Revised MARPOL Annex III)
  Priimti 2010-10-01.
  Įsigaliojo 2014-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-01, 2015-08569.
  4.11. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Patikslintas MARPOL 73/78 IV priedas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Revised Annex IV of MARPOL 73/78)
  Priimti 2004-04-01.
  Įsigaliojo 2005-08-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-01, 2015-08577.
  4.12. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL 73/78 IV priedo papildymas 13 taisykle)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Addition of regulation 13 to Annex IV of MARPOL 73/78)
  Priimti 2006-03-24.
  Įsigaliojo 2007-08-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-01, 2015-08573.
  4.13. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Specialiųjų zonų nuostatos ir specialiosios zonos statuso suteikimas Baltijos jūrai pagal MARPOL IV priedą)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Special Area Provisions and the Designation of the Baltic Sea as a Special Area under MARPOL Annex IV)
  Priimti 2011-07-15.
  Įsigaliojo 2013-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-01, 2015-08576.
  4.14. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (Pataisytas MARPOL V priedas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973 (Revised MARPOL Annex V)
  Priimti 2011-07-15.
  Įsigaliojo 2013-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-03, 2015-08730.
  4.15. 1997 m. Protokolo, kuriuo keičiama 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu, priedo pakeitimai (Šiaurės Amerikos išmetimo kontrolės rajonas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (North American Emission Control Area)
  Priimti 2010-03-26.
  Įsigaliojo 2011-08-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-03, 2015-08734.
  4.16. 1997 m. Protokolo, kuriuo keičiama 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu, priedo pakeitimai (Pakeista Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos (TATP) liudijimo papildymo forma)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (Revised form of Supplement to the IAPP Certificate)
  Priimti 2010-10-01.
  Įsigaliojo 2012-02-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-03, 2015-08736.
  4.17.1997 m. Protokolo, kuriuo keičiama 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu, priedo pakeitimai (Išmetimo kontrolės rajono statuso suteikimas Jungtinių Valstijų Karibų jūros teritorijai ir lengvatų pritaikymas tam tikriems laivams, esantiems Šiaurės Amerikos išmetimo kontrolės rajone ir Jungtinių Valstijų Karibų jūros išmetimo kontrolės rajone pagal MARPOL VI priedo 13 ir 14 taisykles ir VII priedėlį)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (Designation of the United States Caribbean Sea Emission Control Area and exemption of certain ships operating in the North American Emission Control Area and the United States Caribbean Sea Emission Control Area under regulations 13 and 14 and Appendix VII of MARPOL Annex VI)
  Priimti 2011-07-15.
  Įsigaliojo 2013-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-03, 2015-08740.
  4.18. 1997 m. Protokolo, kuriuo keičiama 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu, priedo pakeitimai (Taisyklių dėl energijos vartojimo efektyvumo įtraukimas į MARPOL konvencijos VI priedą)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (Inclusion of regulations on energy efficiency for ships in MARPOL Annex VI)
  Priimti 2011-07-15.
  Įsigaliojo 2013-01-01.
  Skelbti TAR, 2015-06-03, 2015-08741.

  4.19. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL I priede pateikto TTNP liudijimo priedų (A ir B formų) pakeitimai)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (Amendments to Form A and Form B of Supplements to the IOPP Certificate under MARPOL Annex I)
  Priimta, 2013-05-17 (Rezoliucija Nr. MEPC.235(65).
  Įsigaliojo 2014-10-01.
  Skelbtas TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07486.

  4.20 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL I ir II priedų pakeitimai, kuriais siekiama, kad Pripažintų organizacijų kodeksas taptų privalomas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (Amendments to MARPOL Annexes I and II to make the RO Code mandatory)
  Priimta 2013-05-17 (Rezoliucija Nr. MEPC.238(65).
  Įsigaliojo 2015-01-01.
  Skelbtas TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07487.

  4.21. 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimai (MARPOL I, II, III, IV ir V priedų pakeitimai, kuriais siekiama, kad III kodeksas taptų privalomas)
  Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (Amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V to make the use of the III Code mandatory)
  Priimta 2014-04-04 (Rezoliucija Nr. MEPC.246(66).
  Įsigaliojo 2016-01-01.
  Skelbtas TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07488.

 5. International Convention on Load Lines (LL 1966)
  Tarptautinė Konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo (LL), Londonas 1966
  Įsigaliojo 1992.03.04

  5.1. 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija A.972(24))
  Adoption of Amendments to the International Convention on Load Lines, 1966 (Resolution A.972(24))
  Priimta 2005-12-01.
  Įsigaliojo 2010-02-03.
  Skelbta TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21200.

 6. International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE 1969) 
 7. International Convention for Safe Containers (CSC 1972)
  Tarptautinė Konvencija dėl saugių konteinerių (CSC), Ženeva 1972
  Įsigaliojo 1992.12.04.
 8. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 1978)
  Tarptautinė Konvencija dėl jūreivių parengimo, jų diplomavimo ir budėjimo laive (STCW), Londonas 1978
  Įsigaliojo 1992.03.04
  8.1. Manilos konferencijoje priimti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB) priedo pakeitimai
  The Manila Amendments to the annex to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978
  Priimta 2010-06-25.
  Įsigaliojo 2012-01-01.
  Skelbta TAR, 2015-05-18, i. k.  2015-07576.
  8.2. Manilos konferencijoje priimti Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo (JRAB) kodekso pakeitimai
  The Manila Amendments to the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code
  Priimta 2010-06-25.
  Įsigaliojo 2012-01-01.
  Skelbta TAR, 2015-05-18, i. k.  2015-07578.
 9. Convention on the International Maritime Organization, 1948
  Tarptautinė jūrų organizacijos konvencija 1948
  Įsigaliojo 1995.12.07
  ("VŽ" - 1996 Nr.7)
  9.1. Konvencijos pataisos, priimtos Tarptautinės jūrų organizacijos Asamblėjoje 1993 m. lapkričio 4 d.
  Amendments to the Convention on the International Maritime Organization. London, 4 November 1993 (adopted by the Assembly of the Organization by resolution A.735 (18) of 4 November 1993)
  Įsigaliojo 2002-11-07.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1998 m. birželio 16 d. įstatymu Nr. VIII-789.
  Skelbta „Valstybės žiniose“, 1998-07-22, Nr. 65-1880.
  9.2 Konvencijos pakeitimai (Veiklos skatinimo komiteto oficialus įtvirtinimas), priimti 1991 m. lapkričio 7 d. Londone
  Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (institutionalisation of the Facilitation Committee), adopted at London on 7 November 1991 by the resolution A.724(17) of the Assembly of the Organization
  Įsigaliojo 2008-12-07.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymu Nr. IX-2462.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2004-10-16, Nr. 152-5539.
  9.3 TJO priemonių įgyvendinimo kodeksas (III Kodeksas)
  IMO Instruments Implementation Code (III Code)
  Priimtas 2013-12-04.
  Įsigaliojo 2016-01-01.
  Skelbtas TAR, 2018-05-09, i. k. 2018-07491.
 10. International convention on salvage, 1989
  Tarptautinė turto gelbėjimo vandenyse konvencija
  Įsigaliojo 2000.11.15
  ("VŽ " - 1999 Nr.61)
  1. Convention on facilitation of international maritime traffic, London 1965
   Konvencija dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo (FAL konvencija), Londonas 1965
   Įsigaliojo 2000.03.25
   ("VŽ " - 1999 Nr.103)
   11.1. Konvencijos priedo pakeitimai, priimti Tarptautinės jūrų organizacijos Sąlygų lengvinimo komiteto 2002 m. sausio 10 d. rezoliucija FAL.7(29).
   Amendments to the Annex to the Convention (Resolution FAL.7(29)
   Įsigaliojo 2003-05-01.
   Skelbta „Valstybės žiniose“, 2007,Nr. 97-3916.
   11.2. Konvencijos priedo pakeitimai, priimti Tarptautinės jūrų organizacijos Sąlygų lengvinimo komiteto 2005 m. liepos 7 d. rezoliucija FAL.8(32)
   Amendments to the Annex to the Convention (Resolution FAL.8 (32)
   Įsigaliojo 2006-11-01. 
   FAL konvencijos konsoliduotas tekstas su pakeitimais, padarytais iki 2005 m.
   Skelbta „Valstybės žiniose“, 2007,Nr. 12-510.
   11.3 Konvencijos priedo pataisos, patvirtintos Tarptautinės jūrų organizacijos Sąlygų lengvinimo komiteto 2009 m. sausio 16 d. rezoliucija FAL.10(35)
   Amendments to the Annex to the Convention (Resolution FAL.10(35)
   Įsigaliojo 2010-05-15.
   Skelbta VŽ 2011 01 29 Nr. 12
   11.4. Konvencijos priedo pakeitimai, priimti Tarptautinės jūrų organizacijos Sąlygų lengvinimo komiteto 2005 m. liepos 7 d. rezoliucija FAL.12(40)
   Amendments to the Annex to the Convention (Resolution FAL.12(40)
   Įsigaliojo 2018-01-01
 11. International Convention on civil liability for oil pollution damage, 1992.
  Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą , 1992
  Įsigaliojo 2001.06.27
  ("VŽ " - 2000 Nr.43)
 12. International Convention on the establishment of an international fund for oil pollution damage.
  Tarptautinė konvencija dėl tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo, 1992
  Įsigaliojo 2001.06.27
  ("VŽ " - 2000 Nr.43)
 13. International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 as amended
  1979 m. Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija
  Įsigaliojo 2001.02.22
  ("VŽ " - 2001 Nr.4)
 14. 1990 m. Tarptautinė konvencija dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams
  International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation
  Įsigaliojo 2003.03.23
  ("V.Ž." - 2002 Nr.115)
 15. Konvencija dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą, priimta
  Romoje 1988 m. 03 10 d.
  Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation
  Įsigaliojo 2003.04.30
  (V.Ž." - 2003 Nr.8)
 16. Protokolas  dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą, priimtas Romoje 1988.03.10
  Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
  Įsigaliojo 2003.04.30
  (V.Ž." - 2003 Nr.8)
 17. 1976 m. Tarptautinė konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo
  Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims
  Londonas, 1976.11.19
  Įsigaliojo 2004.07.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 36
 18. 1996 m. Protokolas, iš dalies keičiantis 1976 m. Konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo
  Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims of 19 November 1976
  Londonas, 1996 m. gegužės 2 d.
  Įsigalioja 2007-12-13 d.
  Skelbtas ,,Valstybės žiniose“ 2006 m. Nr. 99.
 19. 1997 m. Protokolas, iš dalies pakeičiantis 1973 m. Tarptautinę konvenciją dėl teršimo iš laivų prevencijos, iš dalies pakeistą 1978 m. protokolu
  Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto
  Londonas, 1997 m. rugsėjo 26 d.
  Įsigaliojo 2005.12.13
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 74-2678 (klaidos 6 taisyklės 1.b ir 2 dalyse atitaisymas skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 82)
 20. 1992 m. Tarptautinės konvencijos dėl tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo 2003 metų protokolas
  Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for compensation for Oil Pollution Damage, 1992
  Londonas, 2003 m. gegužės 16 d.
  Įsigaliojo 2006.02.22
  Skelbta “Valstybės žiniose”- 2005 m. Nr.128-4605S
 21. 1974 m. Tarptautinės Konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolas
  Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea of 11 November 1974
  Londonas,1988 m. lapkričio 11 d.
  Įsigalios 2006.07.20
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr.23-745
  Ratifikuota 2006.01.17 Nr.X-489
  Šis protokolas panaikina Konvencijos 1978 m. protokolą

  22.1. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.227(82))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
  Priimta 2006-12-08.
  Įsigaliojo 2008-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21191.

  22.2. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.240(83))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.240(83))
  Priimta 2007-10-12.
  Įsigaliojo 2009-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21193.

  22.3. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.258(84))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.258(84))
  Priimta 2008-05-16.
  Įsigaliojo 2010-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21195.

  22.4. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.283(86))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.283(86))
  Priimta 2009-06-05.
  Įsigaliojo 2011-01-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21198.

  22.5. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.309(88))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Resolution MSC.309(88))
  Priimta 2010-12-03.
  Įsigaliojo 2012-07-01.
  Skelbtas TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21199.
   
 22. 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo 1988 m. protokolas
  Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966Londonas, 1988.11.11
  Ratifikuotas 2006.04.25 įstatymu Nr.X-579
  Įsigaliojo 2006-09-20 (pagal Protokolo 5 str.)
  Skelbta „Valstybės žiniose“, 2006 m. Nr. 62-2250.

  23.1. 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo su pakeitimais 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.223(82))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as amended (Resolution MSC.223(82))
  Priimta 2006-12-08.
  Įsigaliojo 2008-07-01.
  Skelbta TAR, 2016-08-02, i. k. 2016-21246.

  23.2. 1966 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo su pakeitimais 1988 m. protokolo pakeitimų priėmimas (Rezoliucija MSC.270(85))
  Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as amended (Resolution MSC.270(85))
  Priimta 2008-12-04.
  Įsigaliojo 2010-07-01.
  Skelbta TAR, 2016-08-01, i. k. 2016-21202.
 23. 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų kenksmingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės
  International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships
  Londonas, 2001 m. spalio 5 d.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2008-09-17.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. X-840.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2006 m., Nr. 121-4588.

 24. 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą
  International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
  Londonas, 2001 m. kovo 23 d.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2008-11-21.
  Ratifikuota su pareiškimu Lietuvos Respublikos 2006 m. spalio 3 d. įstatymu Nr. X-831.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2006 m., Nr. 120-4564.

 25. Susitarimo memorandumas dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo ro-ro tipo laivais Baltijos jūra
  Memorandum of Understanding for the transport of Packaged Dangeraous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea
  Kopenhaga, 2004 m. birželio 15-17 d.(Haapsalu 2009 m. redakcija)
  Įsigaliojo 2010-01-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr. X-1371.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2010 m., Nr. 19-862.
 26. Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų
  International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)
  Priimta 1995-07-07.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2013-03-06.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. XI-2367.        
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2012 m., Nr. 136-6971.

 27. 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolas
  Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) of 1974
  Londonas, 2002-11-01.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2015-06-10.
  Ratifikuotas su išlyga Lietuvos Respublikos 2014 m. spalio 14 d. įstatymu Nr. XII-1227.
  Skelbta TAR, 2015-04-21, i. k. 2015-06049.

  29. 2004 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo
  International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004
  Londonas, 2004 m. vasario 13 d.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2018-05-09.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 19 d. įstatymu Nr. XIII-917.
  Skelbta TAR, 2018-05-08, i. k. 2018-07429.