Artimiausi renginiai

Informacija ES piliečiams

Sukurta 2019.01.30 / Atnaujinta 2022.01.31 15:14

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

KELIONĖS

STUDENTAMS

DARBAS

MOBILUS RYŠYS

Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir pasibaigus Išstojimo susitarime numatytam pereinamajam laikotarpiui, kuris baigsis 2021 m. gruodžio 31 d., kartu keisis ir Europos Sąjungos piliečių migracijos tvarka į Jungtinę Karalystę.

ES piliečiai nuo 2021 metų sausio 1 dienos, jeigu dar negyvena Jungtinėje Karalystėje arba neturi Išstojimo susitarime nurodytų teisių, turės atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtų studijuoti arba dirbti Jungtinėje Karalystėje. Taip pat bus reikalinga atlikti tam tikrus patikrinimus, įskaitant teistumo Jungtinėje Karalystėje patikrinimą.

Europos Sąjungos piliečiai Jungtinėje Karalystėje galės viešėti iki 6 mėnesių nesikreipdami dėl vizos, be to, Europos Sąjungos piliečiams bus leidžiama dalyvauti įvairioje veikloje, įskaitant turizmą, apsilankymą pas šeimos narius ir draugus, trumpalaikes studijas ir verslo veiklą, pavyzdžiui, dalyvauti renginiuose ir konferencijose.

Visą naujausią informaciją apie naująją Jungtinės Karalystės migracijos sistemą rasite Jungtinės Karalystės Vyriausybės internetiniame puslapyje.

Europos Sąjungos piliečiai, jau gyvenantys Jungtinėje Karalystėje

Jeigu esate Europos Sąjungos pilietis ir iki 2020 m. gruodžio 31 dienos gyvenote Jungtinėje Karalystėje, jūs ir jūsų šeimos nariai gali kreiptis dėl dalyvavimo ES ilgalaikio buvimo šalyje schemoje, kad galėtų toliau gyventi Jungtinėje Karalystėje po 2021 m. birželio 30 dienos. Paskutinė kreipimosi data yra 2021 m. birželio 30 diena.

Daugiau informacijos apie ES ilgalaikio buvimo šalyje schemą ir kreipimosi taisykles rasite GOV.UK interneto svetainėje.

Remiantis Jungtinės Karalystės Išstojimo iš Europos Sąjungos susitarimu

Europos Sąjungos piliečiai, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. gruodžio 31 d.) nuolat ir teisėtai gyveno Jungtinėje Karalystėje 5 metus ir ilgiau, galės kreiptis dėl neterminuoto leidimo pasilikti, įgydami Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusą (angl. settled status).

Europos Sąjungos piliečiai, kurie atvyks į Jungtinę Karalystę iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau nebus teisėtai pragyvenę 5 metų, galės pateikti prašymą dėl laikino leidimo gyventi (angl. temporary status) ir pasilikti Jungtinėje Karalystėje tol, kol pasieks 5 metų ribą; tada jie galės pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo statuso.

Šeimos nariai, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. gyvens arba prisijungs prie Europos Sąjungos piliečių Jungtinėje Karalystėje, taip pat galės pateikti prašymą nuolatinio gyventojo statusui gauti, paprastai po 5 metų gyvenimo Jungtinėje Karalystėje.

Artimiausi šeimos nariai (sutuoktiniai, partneriai, išlaikomi vaikai ir anūkai, išlaikomi tėvai ir seneliai) galės prisijungti prie Europos Sąjungos piliečių ir po Jungtinės Karalystės išstojimo, jeigu jų santykiai egzistavo 2020 m. gruodžio 31 d.

Prašymą dėl JK nuolatinio gyventojo statuso suteikimo bus galima pateikti internetu.

Numatomas malonės laikotarpis (angl. grace period) – tai laikotarpis, skirtas pateikti dokumentams Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusui įgyti pateikti, – 6 mėn. po pereinamojo laikotarpio pabaigos asmenims, kurie tuo metu gyvena Jungtinėje Karalystėje, ir 3 mėn. tiems, kurie prisijungs vėliau kaip šeimos nariai. Šiuo metu, nepratęsiant pereinamojo laikotarpio, malonės laikotarpis  truks nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Jei paraiška bus atmesta, Europos Sąjungos piliečiai turės galimybę teikti paraišką dar kartą. Tai, kad paraiška atmesta, neturės pasekmių jų galimybėms likti Jungtinėje Karalystėje iki malonės laikotarpio pabaigos.

Svarbu: tie Europos Sąjungos piliečiai, kurie jau turi neterminuotą leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje, turės jį pasikeisti į naują Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusą patvirtinantį dokumentą. Šis pakeitimas bus atliekamas nemokamai, prašymą reikės pateikti internetu. 

Europos Sąjungos piliečiai, turintys nuolatinio gyventojo statusą arba laikiną leidimą gyventi, galės ir toliau naudotis Europos Sąjungos teise garantuojamomis piliečių teisėmis (pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, pensijomis, socialinėmis pašalpomis ir kt.)

 

Kelionės į Jungtinę Karalystę

JK pasitraukus iš ES,  nustojo galioti laisvo asmenų judėjimo tarp ES ir JK nuostatos, tačiau Lietuvos ir kitų ES šalių piliečiai ir toliau trumpalaikėms kelionėms į JK galės atvykti be vizų.

  • JK Vyriausybė informavo, kad be vizos Jungtinėje Karalystėje ES piliečiai gali praleisti iki 6 mėnesių.
  • Atvykstantiems ilgalaikiu tikslu, įskaitant studijas ar darbą, reikės gauti JK vizą.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. visi į Jungtinę Karalystę atvykstantys Europos Sąjungos šalių piliečiai privalo turėti pasus.

ES šalių piliečiai, pagal Brexit sąlygas gavę nuolatinio ar laikino (anglų k. settled / pre-settled) JK gyventojo statusą, iki 2025 m. gruodžio 31 d. turi teisę vykti į JK naudodamiesi ir nacionalinėmis asmens tapatybės kortelėmis (ATK). ATK turi būti užregistruota į JK grįžtančio asmens Jungtinės Karalystės imigracijos paskyroje.

Daugiau informacijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės puslapyje: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Visa aktualiausia informacija apie vykimą į Jungtinę Karalystę: Keliauk.urm.lt

Aktuali JK Vyriausybės informacija: UK Government | JK balais grindžiama imigracijos sistema

 


Pokyčiai studentams

ES piliečiai, norintys studijuoti JK (ilgiau nei 6 mėn.), turi gauti JK vizą, pateikę kvietimą studijuoti vienoje iš JK Vyriausybės patvirtintų aukštojo mokslo institucijų, įrodę, kad moka anglų kalbą, turėdami pakankamai lėšų gyventi JK ir mokėti už mokslą, pagrindę savo ketinimą studijuoti JK.

Daugiau informacijos: UK Government | Student visa

  • Nuo šių metų sausio 1 d. išaugo studijų kainos ES studentams, kadangi jos prilyginamos trečiųjų šalių piliečiams taikomoms kainoms.
  • ES piliečiai, kuriems suteiktas nuolatinis arba nenuolatinis (settled / pre-settled) gyventojo statusas, šių pokyčių nepajus.

Daugiau informacijos: JK balais grindžiama imigracijos sistema

 


Pokyčiai norintiems dirbti JK

Naujoji JK imigracijos sistema (JK balais grindžiama imigracijos sistema) numato leidimų dirbti išdavimą pakankamą taškų skaičių surinkusiems aukštos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojams.

Darbuotojai privalės turėti aukštos kvalifikacijos darbo pasiūlymą iš JK darbdavių registre užsiregistravusio darbdavio, mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu bei gauti ne mažesnę nei JK vyriausybės nustatytą darbo užmokestį. Mažesnį atlyginimą gaunantis asmuo gali tai kompensuoti, pavyzdžiui, turėdamas mokslų daktaro laipsnį arba siekdamas darbo sektoriuose, kur JK trūksta darbuotojų.

JK Vyriausybė taip pat yra numačiusi tam tikrų išimčių sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams, taip pat pradedantiesiems specialistams, religijos atstovams, sportininkams, menininkams.

ES piliečiams, kuriems suteiktas nuolatinis arba nenuolatinis (settled / pre-settled) gyventojo statusas, darbo salygos nesikeičia.

Išsami informacija apie darbą JK ir JK vyriausybės numatytos išimtys: JK balais grindžiama imigracijos sistema

 


Mobilus ryšys

Išstojus iš ES, JK nebebus ribojama ES mobilaus tarptinklinio ryšio taisyklių, tačiau tarptinklinio ryšio (vad. roaming) kainos neturėtų ženkliai pakilti - didieji JK mobilaus ryšio operatoriai viešai pranešė neplanuojantys didinti mobilaus ryšio tarifų (įskaitant tarptinklinio ryšio – roaming mokestį).  

 


 

Aktuali informacija:

Aktuali Jungtinės Karalystės institucijų parengta informacija:

Jeigu pageidaujate gauti naujienas dėl Europos Sąjungos piliečių statuso Jungtinėje Karalystėje, užsiregistruokite Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos svetainėje.