Partnerstwo Wschodnie

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2015.11.24 09:50

Partnerstwo Wschodnie - wspólną przyszłość budujemy razem

Litwa osiągnęła podstawowe cele polityki zagranicznej po odrodzeniu Niepodległości - stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej (UE) oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) - dlatego obecnie aktywnie wspiera inne kraje Europy Wschodniej na ich drodze euroatlantyckiej integracji. Sześć spośród nich - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdowy i Ukraina - realizują aspiracje europejskie w ramach Partnerstwa Wschodniego (ang.  - Eastern Partnership).

Dobrosąsiedzkie stosunki z tymi krajami, zwanymi także Partnerami Wschodnimi i kompleksowe ich wspieranie w prowadzeniu szerokich reform politycznych, gospodarczych i społecznych - konsekwentny priorytet polityki zagranicznej Litwy.

Oficjalnie rozpoczęte 7 maja 2009 r. na pierwszym spotkaniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze (Czechy) oraz konsekwentnie wzmacniane podczas kolejnych szczytów w Warszawie (Polska) (27-28 września 2011 r.) i Wilnie (Litwa) (28-29 listopada 2013 r.), Partnerstwo Wschodnie stało się pełnoprawną polityką UE, której cel - stowarzyszenie polityczne i integracja gospodarcza UE i jej wschodnich partnerów. Każdy z sąsiadów posiada wolność wyboru poziomu ambicji w stosunkach z UE i realizowanych celów. Litwa aktywnie wspiera dążenia najbardziej ambitnych partnerów do zostania w przyszłości pełnoprawnymi członkami UE i NATO.

Współpraca w Partnerstwie Wschodnim odbywa się w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej. Stosunki dwustronne - stosunki pomiędzy UE i poszczególnym krajem Europy Wschodniej. Współpraca wielostronna obejmuje instytucje UE, 6 partnerów oraz 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Współpraca dwustronna

Współpraca wielostronna

W celu wzmocnienia współpracy dwustronnej, wzajemnego przejęcia  najlepszych praktyk, na spotkaniu szczytu w Pradze postanowiono rozpocząć współpracę również na płaszczyźnie wielostronnej.

Współpraca wielostronna obejmuje regularne spotkania przywódców państw i rządów, ministrów, wyższych urzędników i spotkania na szczeblu ekspertów, w których udział, oprócz instytucji UE i wszystkich 6 partnerów, bierze również 28 państw członkowskich UE. Większość spotkań odbywa się w Brukseli (Belgia), lecz co raz więcej spotkań jest organizowanych w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz krajach członkowskich UE. Spotkaniom przewodniczą i funkcję sekretariatu spełniają instytucje UE (Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Komisja Europejska).

Prenumerata wiadomości

Captcha