Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
resize_400x400_g.-landsbergis-urt-1.jpg

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych (FAC), gdzie omawiane były kwestie związane z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »

12 maja Litwa rozpoczyna pracę w Radzie Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Litwa została wybrana na to ważne stanowisko na lata 2024-2026 w listopadzie ubiegłego roku podczas dorocznej Konferencji Państw Stron Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa »
109098_5d95e34e4196c89d05f93d59c3470487.jpg

10 maja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkała się Grupa Robocza ekspertów ds. prawa międzynarodowego, aby omówić utworzenie Specjalnego Trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę. Jest to już dziewiąte spotkanie tej grupy, po raz pierwszy w Wilnie. Zadaniem Grupy Roboczej ekspertów ds. prawa międzynarodowego, która została powołana po tym, jak Rosja rozpoczęła nieuzasadnioną, zakrojoną na szeroką skalę inwazję zbrojną na Ukrainę, jest znalezienie rozwiązań prawnych niezbędnych do zapewnienia międzynarodowej odpowiedzialności za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie. Eksperci z wielu krajów i organizacji międzynarodowych pracują nad znalezieniem rozwiązań, pozwalających Specjalnemu Międzynarodowemu Trybunałowi na przeprowadzenie śledztwa i osądzenie politycznych i wojskowych przywódców Rosji i jej wspólnika Białorusi za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie, która wstrząsnęła i nadal wstrząsa całą społecznością międzynarodową.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa »
108883_00f48d01780e1733d087d11d4fefbdda.jpg

22 kwietnia Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Luksemburgu, gdzie, na wspólnej sesji z ministrami obrony, omówiono sytuację na Ukrainie i niezbędne wsparcie ze strony UE, z kolei podczas sesji ministrów spraw zagranicznych rozmawiano o sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Sudanie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
108702_08c28f61dd43cc36dc1d9e9ffcb00a70.jpg

4 kwietnia Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis kontynuował swój udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » NATO i bezpieczeństwo międzynarodowe »

Dzisiaj, jak każdego dnia zresztą, łączymy się z Ukrainą i jego narodem, bohatersko broniącym się przed brutalną agresją militarną Rosji. Wyrażamy nasz najgłębszy szacunek dla wszystkich obrońców Ukrainy, dla żołnierzy oraz cywilów poległych i rannych w imię jej wolności i niepodległości. Będziemy nadal wszechstronnie wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa » Przemówienia, oświadczenia »
108245_d0e39ce204c914d54b3d1b7668a7c7cb.jpg

19 lutego Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Brukseli, gdzie omawiano temat agresji Rosji przeciwko Ukrainie, sytuację na Bliskim Wschodzie i w regionie Sahelu.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »

Dzięki mediacji dyplomatycznej USA, Kataru i Egiptu udało się doprowadzić do tymczasowego zawieszenia działań wojennych w Strefie Gazy i tym samym przyspieszyć bezpieczne świadczenie pomocy humanitarnej na rzecz ludności cywilnej i uwolnienie zakładników wziętych przez organizację terrorystyczną Hamas.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa » Współpraca na rzecz rozwoju i wsparcia demokracji »
107107_34901a3422eaea25a3257105b7efabbb.jpg

W dniu 3 października minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w Warszawskim Forum Bezpieczeństwa, na którym podczas dyskusji ministrów ogłosił stanowisko „Spojrzenie na Wschód: zmiany strategii bezpieczeństwa w Europie Zachodniej“ (Looking East: Change of Security Strategies in Western Europe).

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis bierze udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej (UE), które odbywa się w dniu 2. października w Kijowie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »

Trzy lata temu, 9 sierpnia 2020 r., Aleksander Łukaszenka ogłosił się zwycięzcą nielegalnych wyborów prezydenckich na Białorusi, zaprzeczając tym samym demokratycznym aspiracjom społeczeństwa tego kraju. W trzecią rocznicę pokojowych protestów Białorusinów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i Polski wydali wspólne oświadczenie, w którym potępiają masowe represje ze strony nielegalnego reżimu wewnątrz kraju, współudział w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, naruszanie suwerenności Białorusi i destabilizację polityczną w regionie.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa » Przemówienia, oświadczenia »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości

Captcha