Ministerstwo

Data utworzenia 2015.10.26 / Aktualizacja 2024.01.03 14:46

Misja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej - zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa kraju za pomocą środków dyplomatycznych, długoterminowy zrównoważony rozwój państwa i dobrobytu obywateli, obrona interesów obywateli Litwy za granicą, promocja eksportu i przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Kontekst działalności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje politykę zagraniczną państwa. Działa w świetle interesów kraju i jego obywateli i jest integralną częścią międzynarodowego środowiska geopolitycznego oraz podjętych przez Litwę zobowiązań międzynarodowych.

Prezydent Republiki Litewskiej rozstrzyga podstawowe kwestie polityki zagranicznej i, wraz z rządem, prowadzi politykę zagraniczną państwa. Dla realizacji strategicznych celów polityki zagranicznej istotne znaczenie mają porozumienia głównych partii politycznych w sprawie strategicznych wytycznych polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej. Ministerstwo strategiczne cele działalności realizuje zgodnie z programem rządu Republiki Litewskiej oraz planem strategicznym ministerstwa.

Jednostki strukturalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

 • Departament Administracji,
 • Departament Finansów,
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa Ekonomicznego,
 • Departament Unii Europejskiej,
 • Departament Krajów Europy,
 • Departament Informacji i Komunikacji,
 • Departament Technologii Informatycznych,
 • Departament Zewnętrznych Stosunków Gospodarczych,
 • Departament ONZ, Organizacji Międzynarodowych i Praw Człowieka,
 • Departament Konsularny,
 • Departament Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii,
 • Departament Spraw Osobowych,
 • Departament Planowania Polityki,
 • Departament Polityki Sąsiedztwa Wschodniego,
 • Departament Prawa i Umów Międzynarodowych,
 • Departament Współpracy Transatlantyckiej i Polityki Bezpieczeństwa,
 • Departament Współpracy z Litwinami za Granicą,
 • Departament Współpracy Rozwojowej,
 • Departament Protokołu Państwowego i Dyplomatycznego.

Sieć placówek dyplomatycznych

W ciągu 25 lat niepodległości Litwa nawiązała więzi dyplomatyczne z 181 państwem, z których 179 jest członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na świecie działa 56 placówek dyplomatycznych Litwy: 38 ambasad, 7 konsulatów generalnych, 3 konsulaty, oddział ambasady, także 7 przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych.

Na Litwie działają przedstawicielstwa dyplomatyczne 33 państw, 2 oddziały ambasad oraz przedstawicielstwa 11 organizacji międzynarodowych.

W naszym kraju mieszczą się przedstawicielstwa następujących organizacji międzynarodowych:  Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego, Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, Międzynarodowa Korporacja Finansów przedstawicielstwo w Wilnie, Światowa Organizacja Zdrowia biuro na Litwie, Biuro Nordyckiej Rady Ministrów na Litwie, Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Energetycznego NATO (NATO CKBE), Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Wilnie, Europejski Instytut na rzecz Równości Płci.

Ustanowione przez ministerstwo odznaczenia

 • Od 2003 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nagradza medalem "Za Zasługi w służbie dyplomatycznej Republiki Litewskiej."
 • W latach 2007-2009 wręczano odznaczenie honorowe "Litewska Gwiazda Tysiąclecia".
 • W 2010 r. wprowadzono krzyże do medalu Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Za Zasługi w służbie dyplomatycznej Republiki Litewskiej" - Złoty, Srebrny i Brązowy.
 • Od 2010 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nagradza odznaczeniem honorowym "Gwiazda Dyplomacji Litewskiej."

Najważniejsze przepisy reglamentujące działalność ministerstwa i służby dyplomatycznej

 • Ustawa o służbie dyplomatycznej Republiki Litewskiej. Ustanawia prawa ramowe kształtowania i funkcjonowania służby dyplomatycznej Republiki Litewskiej, status prawny oraz gwarancje socjalne dyplomatów i członków ich rodzin Žin., 1999, Nr. 7-140. obowiązująca redakcja 23-04-2013).
 • Ustawa o realizacji służby dyplomatycznej Republiki Litewskiej. (ogłoszono:  In., 1999, Nr. 7-141. obowiązująca redakcja 11-04-2000).
 • Statut Konsularny (ogłoszono:  In., 1995, Nr. 43-1047. obowiązująca redakcja 29-12-2012).
 • Uchwała rządu "W sprawie potwierdzenia specjalnych postanowień przedstawicieli Republiki Litewskiej", nr 1407, 12 grudnia 1997 r.

Prenumerata wiadomości

Captcha