Minister

Minister

Gabrielius Landsbergis

Twitter

Minister Spraw Zagranicznych w 18 Rządzie pod przewodnictwem Premiera Ingrida Šimonytė.

Od 2015 roku przewodniczący partii Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (lit. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija).

Od 2016 r. Poseł na Sejm RL. W 2014 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Aktywny członek Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). 

Pracował w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga oraz w Kancelarii Rządu.

Zdobył tytuł magistra stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Wileńskim (2003-2005) oraz tytuł licencjata historii na Uniwersytecie Wileńskim (1999-2003).

Języki: angielski (roboczy), litewski (ojczysty). 

Urodził się w 1982 r. w Wilnie, Żonaty, ma czworo dzieci. 

Wiceminister

Egidijus Meilūnas

cv

Wiceminister

Jonas Survila

cv

Wiceminister

Simonas Šatūnas

cv

Kanclerz Ministerstwa

Inga Černiuk

cv

Prenumerata wiadomości

Captcha