Nuolatinis atstovas

Sukurta 2014.06.19 / Atnaujinta 2021.05.19 08:21

Rytis Paulauskas

Ambasadorius

Darbo patirtis

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose
2020 m. rugpjūčio mėn. Darbo grupės strateginės komunikacijos ir visuomenės informavimo Lietuvoje ir užsienyje klausimams, susijusiems su grėsmėmis nacionaliniam saugumui, sąlygotomis nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo šalia Lietuvos valstybės sienos vadovas ( Ministro pirmininko potvarkis Nr.113)
2017 m. spalio mėn. Europos Sąjungos valstybių narių ir institucijų viešųjų ryšių pareigūnus ir komunikacijos ekspertus vienijančio „Venecijos klubo“ iniciatyvinio komiteto narys
2016 - 2021 direktorius, Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas, Užsienio reikalų ministerija (URM)
2016 Įdarbinimo atrankos komisijos į Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo sekretoriatą narys;
2015 Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo V protokolo pirmininko pavaduotojas
2014 - 2015 Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Konsultacinės grupės narys ir pirmininko pavaduotojas
2013 Tarptautinės darbo konferencijos 102-osios sesijos vyriausybės vicepirmininkas
2012 m. balandžio mėn. - 2016 m. liepos mėn. ambasadorius, LR nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje
2008 - 2012 Pirmininkavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai departamento direktorius, URM / Lietuvos pirmininkavimo ESBO komandos vadovas
2006

Bendrosios darbo grupės pirmininkas, Vasenaro susitarimo dėl įprastinių ginklų ir dvejopo naudojimo prekių bei technologijų eksporto kontrolės (WA); ESBO nekarinio saugumo klausimų darbo grupės pirmininkas

2003 m. lapkričio mėn. - 2008 m. rugpjūčio mėn. ambasadorius, LR nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų biuro, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir kitų tarptautinių organizacijų Vienoje
2003 m. vasario - spalio mėn.

direktorius, Saugumo politikos departamentas, URM
Derybų dėl Lietuvos stojimo į NATO delegacijos vykdomasis sekretorius
Nacionalinio saugumo strategijos rengimo darbo grupės narys

2001 - 2003 direktorius, Daugiašalių santykių departamentas, URM Lietuvos pirmininkavo Europos Tarybos  Ministrų Komitetui darbo grupės vadovo pavaduotojas
1999 - 2000

vedėjas, Saugumo politikos skyrius, URM
Lietuvos integracijos į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO) koordinavimo komisijos prie LR Vyriausybės sekretoriato vadovas

1996 - 1999

LR nuolatinio atstovo prie Jungtinių Tautų biuro pavaduotojas, diplomatinės atstovybės patarėjas teisės klausimais

Išrinktas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Šeštojo (teisės reikalų) komiteto pranešėju

1995 - 1996

LR nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro patarėjas, Niujorkas, JAV

Atstovas, trečiasis (žmogaus teisių) ir šeštasis (teisės reikalų) komitetai, Žmogaus teisių komitetas

1994 - 1995

LR nuolatinio atstovo prie Europos Tarybos pavaduotojas, Strasbūras

Lietuvos teisės aktų suderinamumo su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Europos žmogaus teisių komisijos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika darbo grupės narys

1993 - 1994 pirmasis sekretorius, LR nuolatinė atstovybė prie Europos Tarybos, Strasbūras, Prancūzija
1991 - 1993 atašė, laikinai einantis vedėjo pareigas, Tarptautinių organizacijų skyrius, URM

Išsilavinimas ir kvalifikacija

2020 Oksfordo universiteto Tarptautinių ryšių ir plėtros departamento vizituojantis bendradarbis (atidėta iki 2021 vidurio dėl COVID-19)
2016 m. birželio mėn.

Harvardo universiteto J. F. Kenedžio vyriausybės mokykla, „Lyderystės sprendimų priėmimas: organizacijos veiklos optimizavimas“ kursas

2015 m. gegužės mėn. Harvardo universiteto J. F. Kenedžio vyriausybės mokykla, „Lyderystės gebėjimų ugdymo menas ir praktika: profesionalių trenerių, pedagogų ir konsultantų meistriškumo klasė“, Harvardo universiteto J. F. Kenedžio vyriausybės mokyklos stipendija
2014 m. rugsėjo mėn.

Harvardo universiteto J. F. Kenedžio vyriausybės mokykla,
mokymo programa vadovams „Lyderystė XXI amžiuje: chaosas, konfliktas ir drąsa“, Harvardo universiteto J. F.Kenedžio vyriausybinės mokyklos stipendija

2012 tyrėjas, Flečerio teisės ir diplomatijos mokykla, JAV federalinės paramos apdovanojimas
2000 - 2001 Jungtinė magistro programa, Fulbright stipendiatas; Tufto universiteto Flečerio teisės ir diplomatijos mokykla, Medfordas, Masačusetso valstija, JAV, ir Harvardo universiteto J. F. Kenedžio vyriausybės mokykla.
1992 mokymo kursai, Tarptautinė teisės akademija, Haga, Nyderlandai
1987 - 1992 teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (L. L. M.), Vilniaus universiteto Teisės mokykla, Vilnius, Lietuva.

Akademinė veikla / publikacijos

2016

partnerystės docentas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI).  Paskaitų kursas apie adaptyviąją lyderystę

2010 - 2012

lektorius, VU TSPMI. Paskaitų kursas apie tarptautines organizacijas

 • Paulauskas, R., Jusys, O., Švedas, G., Tarptautinis baudžiamasis teismas. Teisė, 1998. 
 • "The Organization for Security and Co-operation in Europe of the "Balzac Age", Rytis Paulauskas, Aleksandras Matonis, Foreign Policy Review, 2005
 • “Adapt or Die:”Smart Power”, Adaptive Leadership, the Lithuanian Chairmanship, and the evolution of the OSCE” Dr.Walter Kemp, Rytis Paulauskas, OSCE Yearbook 2012, Volume 18
 • “Compendium of the main documents of Lithuania’s preparatory process and  of the Chairmanship of the Organizations for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 2004-2011”, Vitae Litera, Kaunas 2012
 • “Enhancing teamwork within the European Union diplomacy and including key external partners in the EU coordination process in Geneva” Xavier Pierre, Rytis Paulauskas, Lithuanian Foreign Policy Review No.32, 2014
 • “Short Guide to the Adaptive Leadership” editor Vilniaus Universitetas (2017)
 • “Lithuanian Diplomacy in the Digital Age:Closing the Foreign Policy Gap” dr. Corneliu Bjola, Rytis Paulauskas, Lithuanian Foreign Policy Review No.35, 2019
 • “The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World”, redaktorius, Vilniaus Universitetas (planuojama išleisti 2021 m.)

Apdovanojimai

 • Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2002 m.);
 • URM medalio „Už nuopelnus Lietuvos diplomatijai“ Aukso kryžius (2012 m.)
 • URM garbės ženklas „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė" (2008 m.)
 • URM ir Krašto apsaugos sistemos proginiai stojimo į NATO medaliai (2002 m.);
 • NATO atminimo ženklas (2002 m.).

Kalbos

Anglų (C.2), rusų (C.2), prancūzų (B.1.4) ir lietuvių (gimtoji kalba).

Pomėgiai

Skaitymas, teatras, kinas, senoviniai sportiniai automobiliai ir jų restauravimas

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha